Relacja z II Konferencji Naukowej (27/11/2015) „Praca w branży TSL. Jakich umiejętności wymagają pracodawcy od absolwentów uczelni wyższych?”

konf2 wyr

Relacja z II Konferencji Naukowej (27/11/2015)
„Praca w branży TSL. Jakich umiejętności wymagają pracodawcy od absolwentów uczelni wyższych?”

W dniu 27.11.2015r. odbyła się II Konferencja Naukowa pt. „Praca w branży TSL. Jakich umiejętności wymagają pracodawcy od absolwentów szkół wyższych?” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe TSL (Transport – Spedycja – Logistyka).

W wydarzeniu udział wzięli:

– przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,

– przedstawiciele władz uczelni Politechniki Lubelskiej,

– pracownicy Wydziału Mechanicznego,

– reprezentanci firm: STOCK Polska, Aliplast, Panattoni Europe, magazyny24.net, Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński, Antiques Wood

– studenci Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

– studenci reprezentujący Koło Naukowe Studentów Logistyki, działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu,

– uczniowie Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Lublin.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym:

– Rektora Politechniki Lubelskiej Prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko,

– Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka,

– Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Medialnym:

– TVP Lublin,

– Pollub.tv,

– Radio Centrum.

II Konferencja Naukowa w liczbach:

– 364 zarejestrowanych uczestników,

– 10 prelegentów (w tym osoby biorące udział w panelu dyskusyjnym),

– 15 osób dbających o aspekty organizacyjne konferencji,

– 3 fotografów,

– 2 kamerzystów,

– 2 konferansjerów.

Wydarzenie rozpoczęło się od rejestracji gości, podczas której uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z materiałami i ulotkami dostarczonymi przez naszych partnerów.

Uroczystego otwarcia II Konferencji Naukowej dokonał Rektor Politechniki Lubelskiej Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko. W rolę prowadzących wydarzenie wcielili się Gracjana Woźniak i Karol Kondrat.

1-2

3-4

5

Jako pierwszy głos zabrał Pan Przemysław Gruba, Główny Specjalista Wydziału Strategii
i Obsługi Inwestorów, przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin. Wygłosił prelekcję na temat „Transport, Spedycja, Logistyka – Szanse i Wyzwania”. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na strategie rozwoju Lublina dla sektora logistycznego. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez miasto w zakresie poprawy warunków rozwoju branży logistycznej i ogólnych aspektów gospodarczych miasta. Pan Przemysław przedstawił również przykłady inwestycji w branży TSL tj. Panattoni Europe, Goodman, GO EAST – Lubelskie Centrum Logistyczne, MLP Group, Raben Group, Tradis/Eurocash, Centrum Logistyczne Mełgiewska.

6

Następną prelekcję „Supply Chain STOCK Polska w praktyce” wygłosili przedstawiciele firmy STOCK Polska w składzie: Pani Katarzyna Piasecka – Kierownik Logistyki Komercyjnej, Pan Łukasz Rak – Kierownik Operacyjny Logistyki oraz Pan Piotr Gorczyca – Kierownik Projektu. W swoim wystąpieniu zaprezentowali podejście projektowe w logistyce obowiązujące w firmie, procesy planowania, a także możliwości operacyjne Lubelskiego Centrum Logistycznego Stock Polska. Ostatnia część prelekcji dotyczyła umiejętności, jakie są wymagane od absolwentów rozpoczynających karierę zawodową w STOCK Polska.

7

Przed wystąpieniem kolejnego prelegenta został ogłoszony konkurs, zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe TSL i firmę ALIPLAST. Nagrodą w konkursie były wizyty studyjne w zakładzie produkcyjnym firmy ALIPLAST. Tego typu wycieczka ma na celu zaprezentowanie wewnętrznej struktury zakładu oraz zapoznanie zwycięzców z głównymi elementami łańcucha logistycznego.

8

Następnym prelegentem był Pan Kamil Daniel, przedstawiciel firmy ALIPLAST, który zaprezentował temat „Praktyczne wykorzystanie IT w branży logistycznej”. Szczegółowe przedstawienie zagadnień, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Początkowo prelegent przedstawił sylwetkę firmy poprzez video prezentację procesów produkcyjnych zakładu. Kolejno zaprezentował najważniejsze projekty wykonane w kraju i poza granicami. Przedstawił procesy logistyczne oraz formy zarządzania łańcuchem dostaw na przykładzie firmy ALIPLAST. Podsumowując swoje wystąpienie, uwzględnił perspektywy rozwoju na rynku lubelskim. Prezentację zakończył odpowiedzią na pytanie stawiane w temacie przewodnim konferencji.

9

Po wysłuchaniu wyżej wymienionych prelekcji odbyła się dwudziestominutowa przerwa, podczas której uczestnicy mieli możliwość skorzystania z cateringu. Była to również okazja do rozmów i wymiany poglądów między uczestnikami i prelegentami.

10-11

Po przerwie swoją prelekcję wygłosił przedstawiciel firmy magazyny24.net, Pan Leszek Goreń, który w niezwykle ciekawy sposób zaprezentował swoją ścieżkę kariery. Pan Leszek zwrócił uwagę na to, jak ważne jest przejście wszystkich szczebli zawodowych, umożliwiających w późniejszym czasie sprawniejsze zarządzanie procesami logistycznymi. Następnie opowiedział uczestnikom o planszowej grze logistycznej, której jeden egzemplarz będzie przekazany do naszego koła. Lords of the Chain to gra, która dotyczy procesów łańcucha produkcyjnego (zamawianie materiałów do produkcji, transport, magazynowanie, produkcja, magazyn wyrobów gotowych itp.). Duża plansza (7 metrów) umożliwia uczestnictwo 14 graczom oraz 2 osobom nadzorującym grę. Celem rozgrywki jest realizacja zamówień towarów (zamówienia przychodzące z rynku – popyt) na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Podczas gry wyraźnie widać, jakiego typu procesy występują w poszczególnych częściach łańcucha i jaki wpływ na realizację zamówień ma komunikacja, planowanie oraz reagowanie na występujące na każdym rynku zdarzenia losowe.

12

Ostatnim prelegentem był Pan Mariusz Filipek radca prawny, z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński, który w niezwykle merytoryczny sposób wygłosił prelekcję na temat „Umowa najmu – zabezpieczenie praw najemcy”. Uczestnicy mieli możliwość poznać obowiązujące umowy najmu i aspekty prawne w nich zawarte. Umowy takie zawieramy chociażby podczas wynajmowania mieszkania studenckiego. Ponadto dotyczą one także hal produkcyjnych, magazynowych, lokali użytkowych, biur itp

Po przedstawieniu ostatniej prelekcji odbył się panel dyskusyjny „Absolwent na lubelskim rynku pracy, zwycięzca czy przegrany?”.

W panelu udział wzięli:

– Karol Kondrat (moderator)

– Łukasz Goś (Zastępca Dyrektora, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów – Urząd Miasta Lublin)

– Krzysztof Lisiak (Wiceprezes Zarządu – Antiques Wood)

– Przemysław Gruba (Główny Specjalista Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów – Urząd Miasta Lublin)

– Łukasz Rak (Kierownik Operacyjny Logistyki – STOCK Polska)

W panelu dyskusyjnym pojawiły się pytania i odpowiedzi dotyczące lubelskiego rynku pracy, współpracy na linii uczelnie wyższe – lubelski biznes, wyboru pomiędzy pracą na etacie, a własną działalnością. Ostatnie pytania w panelu zadawali uczestnicy konferencji.

14-15

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w II Konferencji Naukowej pt. „Praca w branży TSL. Jakich umiejętności wymagają pracodawcy od absolwentów szkół wyższych?”. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy wobec reprezentantów lubelskich samorządów, władz uczelni Politechniki Lubelskiej, sponsorów, prelegentów i przedstawicieli firm, studentów oraz uczniów szkół technicznych Mamy nadzieję, że wiedza z zakresu transportu, logistyki, spedycji, a także logistyki produkcji zdobyta przez studentów podczas wydarzenia zaowocuje rozwojem zainteresowań w tych obszarach.

Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy do współpracy!

Studenckie Koło Naukowe Transport – Spedycja – Logistyka (TSL), działające przy Politechnice Lubelskiej (Wydział Mechaniczny)

e-mail: biuro.skntsl@gmail.com

strona WWW: http://skntsl.pollub.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/SKNTSL/

Link do pełnej galerii z wydarzenia:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.897024240352605.1073741832.731785646876466&type=1&l=f7aaff6a82

Podsumowanie konferencji w formacie PDF: klik