KONFERENCJA NAUKOWA Perspektywy rozwoju branży transportowej na rynku lubelskim.

1920x1080

KONFERENCJA NAUKOWA

„Perspektywy rozwoju branży transportowej na rynku lubelskim.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego TSL Politechniki Lubelskiej serdecznie zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 03 czerwca 2016r. w Auli AI Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej o godzinie 10:00.

W czasie konferencji zorganizowanej pod Honorowym Patronatem Rektora Politechniki Lubelskiej, Prof. dr. hab. Piotra Kacejko, Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka oraz Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego przeanalizowane zostaną wybrane zagadnienia z zakresu dziedzin, takich jak: transport, spedycja, logistyka. Przedstawiciele firm
i samorządów zaproszeni do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji zaprezentują następujące tematy:

– „Strategie rozwoju Lublina dla sektora logistycznego”

– „Nadchodzi nieuniknione: połączony i autonomiczny transport drogowy.”

– „Najnowsze inwestycje drogą do rozwoju oraz podnoszenia standardów.”

„Najbardziej pożądane cechy i umiejętności u osób zarządzających w transporcie”

W dyskusji głos zabiorą przedstawiciele lubelskich samorządów i zaproszonych firm z branż związanych z transportem, spedycją i logistyką:

Urząd Miasta Lublin jest Bramą Wschodu, wizytówką Polski w kontaktach z krajami Partnerstwa Wschodniego. To efekt nie tylko położenia geopolitycznego, ale również dziedzictwa historycznego miasta. Lublin należy do niekwestionowanych liderów w Polsce, jeśli chodzi o współpracę ze wschodnimi partnerami. Dotyczy ona zarówno oficjalnych kontaktów na poziomie władz i urzędów, jak i bezpośrednich związków wielu instytucji, firm i organizacji pozarządowych. Prowadzone działania związane są z różnymi dziedzinami życia, są to m. in.: inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania miastem, projekty w obszarze kultury i nauki.

Strona internetowa: www.lublin.eu

Wykładowca Politechniki Lubelskiej dr inż. Dariusz Piernikaraski – polski dziennikarz motoryzacyjny, redaktor naczelny miesięcznika Samochody Specjalne. W 1989 r. ukończył Politechnikę Lubelską, w specjalności „Samochody i ciągniki” kierunku „Mechanika i budowa maszyn”. Na tym samym kierunku uzyskał też w 1996 r. stopień doktora nauk technicznych i wykłada na Politechnice Lubelskiej.

PIOTRANS – firma rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku opierając się głównie na imporcie samochodów z krajów Europy Zachodniej i świadczeniu usług transportowych. Od 2009 roku przedmiotem działalności firmy jest także hurtowa sprzedaż paliw płynnych (olej napędowy ON, olej opałowy lekki oraz Benzyna PB95)

Strona internetowa: www.piotrans.pl

– Focus Truck firma specjalizująca się w krajowym i międzynarodowym transporcie ładunków ponadnormatywnych. Niestandardowa szerokość, wysokość, długość czy ciężar ładunku oznacza, że to ładunek, który można przewieźć z firmą  Focus Truck Transport Ponadgabarytowy. Focus Truck zajmuje się również relokacjami zakładów produkcyjnych i transportem ładunków nieprzygotowanych wyjściowo do przewozu i wymagających np. indywidualnego dostosowania naczep do ich przewozu. Focus Truck dysponuje własną flotą specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do transportu ładunków ponadnormatywnych. Są to nowoczesne pojazdy dostarczane przez wiodących europejskich producentów. Wszystkie ciągniki Focus Truck są pojazdami nowoczesnymi i przyjaznymi środowisku – spełniają wymagania normy ekologicznej Euro 5.

Strona internetowa: www.focustruck.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką, a w szczególności studentów Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji oraz uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, a także uczniów szkół średnich o profilach transportowych, logistycznych i ekonomicznych, do udziału w konferencji.

Dowiedz się więcej:

www.skntsl.pollub.pl

www.facebook.com/SKNTSL

Informacje kontaktowe:

e-mail: biuro.skntsl@gmail.com

Prezes Zarządu Koła:

Gracjana Woźniak
e-mail: gracjanawozniak@wp.pl
Tel. 606 162 543

Agenda 3.06.2016